Chráněná keramická dílna:

Umístění: Nezvalova 662 Liberec 15, 460 15 - sídlo Fokusu, tel. 48 516 34 40

Provozní doba: 8.00 - 12.30 hodin (zaměstnanci zde pracují na 0,5 pracovního úvazku)
 

Chráněná keramická dílna funguje ve FOKUSu už od roku 1998. Začátkem roku 2007 se keramická dílna přemístila do nových prostor, které sdružení získalo. Tyto prostory byly zrekonstruovány a upraveny tak, aby mohla vzniknout nová pracovní místa pro občany, kteří mají ztíženou možnost uplatnění se na dnešním trhu práce. S rozšířením došlo i k úpravě výrobního programu dílny. Jádrem výrobního programu dílny je nyní výroba drobných dárkových předmětů. Z hlíny zaměstnanci vyrábějí jak užitkovou, tak i dekorativní keramiku - hrnky, misky, svícny, keramické obrázky apod. Vše vyrábí pouze pomocí rukou a jednoduchého náčiní. Dále se zaměstnanci věnují výrobě svíček ze včelích plátů, výrobě přání, dárkových taštiček a krabiček z ručního papíru. Dílna se podílí také na drobných individuálních zakázkách.

V současné době je omezena výroba některých výrobků - případné objednávky po telefonické dohodě. Děkujeme za pochopení. 


Naši zaměstnanci

Mediální obraz duševně nemocných občanů a s ním spojené veřejné mínění je vlivem neodborné informovanosti spíše negativní. Tento problém způsobuje nedostatečné finanční prostředky pro chod sociálních služeb duševně nemocným.  Důsledkem nešťastné prezentace této problematiky většina duševně nemocných své obtíže ze strachu z odsouzení tají, nechce být na obtíž a ocitá se tudíž často v sociálně neřešitelné situaci.

  Jsou to lidé, kteří onemocněli např. schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, apod. Obvykle trpí ztrátou komunikačních dovedností, apatií, úzkostmi, depresivními stavy a postupnou ztrátou intelektu. Bez podpory a dlouhodobější pomoci je duševně nemocný člověk bezbranný a často končí v lepším případě zavřený doma, v  horším případě v psychiatrické léčebně.

________________________________________________________

*V přiloženém souboru bychom Vám na dvou příkladech rádi přiblížili význam chráněné keramické dílny Fokusu Liberec:

Z praxe.docx (12,9 kB)

 


Kontakt

Fokus Liberec-chráněná keramická dílna

Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15


485 163 440, 724 870 057, 725 921 545